Therapeut in Eindhoven

Hoe vind je een geschikte therapeut?

Door het grote aanbod van therapievormen en therapeuten kan het lastig zijn om de geschikte therapeut te vinden voor jouw vraag of probleem. Iedere therapeut heeft zijn eigen uitgangspunt en manier om met een probleem en een mens aan de slag te gaan. Als therapie-zoekende is het heel belangrijk dat de therapievorm én de therapeut bij jou aansluiten. Jij moet je echt prettig voelen bij de aanpak en bij degene die jou gaat begeleiden.

 

Graag help ik je een beetje op weg door in dit blog een aantal individuele therapievormen op een rijtje te zetten. Het aanbod is te groot om alle therapievormen te beschrijven, maar ik zal proberen de meest gangbare vormen uit te lichten.

 

De verschillende therapievormen op een rijtje:

 • GZ-psycholoog: houdt zich bezig met behandeling van psychische klachten. Deze vorm van hulpverlening valt onder de GGZ en is een vorm van gesprekstherapie. Een GZ-psycholoog werkt over het algemeen klachtgericht, in tegenstelling tot de psychotherapeut.
 • Psychotherapeut: Een psychotherapeut houdt zich bezig met intensieve psychologische hulp. Het is een diepgaande therapievorm waarbij de oorsprong en het verleden worden betrokken binnen de therapie. De psychotherapeut werkt met: de gehele mens, zijn persoonlijkheid, psychische klachten en traumatische gebeurtenissen uit het verleden. Psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie.
 • Cognitieve (gedrags)therapie: een vorm van psychotherapie waarbij men zich voornamelijk richt op het her-programmeren van gedachten en gedragingen. Men gaat uit van de visie dat gedachten het gevoel bepalen en beïnvloeden. Het leren veranderen van je gedachten en gedragingen hebben een belangrijke focus binnen de therapie.
 • Gestalttherapie: dit is een vorm van psychotherapie waarbij het hier en nu de belangrijkste focus krijgt binnen de therapie. Er wordt gewerkt met het contact tussen de cliënt en de therapeut en wat er ervaren wordt in dit contact. Ook de lichamelijke gewaarwordingen vormen een belangrijk onderdeel binnen de behandeling. Soms worden er ook oefeningen gedaan naast de gesprekken. In deze therapievorm wordt de ervaring als belangrijker gezien dan de cognitie (het denken en redeneren).
 • Systeemtherapie: richt zich op gezinnen en systemen met psychosociale problemen. Een systeem wordt gezien als een groep mensen die intensief met elkaar samenleeft/samenwerkt en interacteert met elkaar. Een afdeling van een bedrijf kan ook als systeem gezien worden.
 • Psychosociale therapie: een therapievorm die werkt in het hier en nu, met oog voor het verleden en de directe omgeving van de cliënt.
 • Vaktherapie/Creatieve Therapie (Drama, Muziek, Dans, PMT): een ervaringsgerichte en lichaamsgerichte therapievorm. Het doen en de ervaring binnen de therapie staan centraal. Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen om jezelf direct te ervaren in je eigenheid, je kracht en ook je blokkades. Creativiteit, expressie, inzicht en bewustwording staan centraal. Er kan zowel gewerkt worden met het hier en nu, als met het verleden. Er wordt gewerkt met de balans tussen denken, voelen en handelen.
 • Lichaamsgerichte therapie/emotioneel lichaamswerk: een diepgaande psychotherapeutische therapievorm waarbij het lichaam en de opgeslagen emotionele ervaringen centraal staan. Er wordt gewerkt met werkvormen waarbij het lichaam wordt ervaren en emoties worden gevoeld en beleefd. Emotionele expressie kan een onderdeel zijn van de therapie.
 • EMDR: een verwerkingsmethode voor trauma’s uit je verleden. Door middel van activering van een deel van de hersenen en het tegelijk herbeleven van het trauma, vindt verwerking plaats.
 • Relatietherapie: therapie voor jou en je partner, of een ander belangrijk persoon in je leven.
 • Haptotherapie: Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie/ begeleidingsvorm. Ze is er op gericht de cliënt weer in contact te brengen met zijn/haar gevoelens. En daarmee met zichzelf. In de haptotherapie speelt, naast het gesprek en belevingsgerichte activiteiten, de positieve werking van aangeraakt worden een belangrijke rol.

 

Dit zijn in het kort een aantal therapievormen op een rijtje. Hopelijk geeft het meer inzicht in de verschillende vormen, visies en werkwijzen. Uiteraard hangt veel samen met de attitude van de therapeut zelf. Over de therapeutische kwaliteiten en attitudes schrijf ik graag meer in mijn volgende blog.

 

Je kunt als therapeut ook kiezen voor een eclectische manier van werken. In mijn werk als therapeut heb ik daarvoor gekozen. Naast mijn achtergrond als vaktherapeut, heb ik mij ontwikkeld tot gesprekstherapeut. In mijn visie zie ik het lichaam en de ervaring (het voelen) als krachtige, en soms verwaarloosde, aspecten van het mens-zijn. Voor het ervaren van balans en kracht moet er, in mijn optiek, een gezonde balans zijn tussen denken, voelen en handelen. Alle 3 de aspecten integreer ik in de therapie die ik geef.

 

Eclectisch werken kenmerkt zich door te werken vanuit de cliënt en zijn hulpvraag. Zo kan er bij de ene cliënt meer cognitief gedragsmatig gewerkt worden, terwijl de aandacht bij een andere cliënt meer ligt op verwerking van een gebeurtenis uit het verleden.

 

Je zou kunnen stellen dat iedere therapeut werkt vanuit zijn eigen visie en competenties. Het is aan de cliënt om hier binnen een keuze te maken. Vaak is een kennismakingsgesprek een heel goede manier om ‘feeling’ met de therapie en therapeut te krijgen. Wat is zijn of haar werkomgeving? Wat is zijn/haar manier van contact maken? Krijg je een prettig gevoel bij wat hij/zij je vertelt? Voel je je voldoende veilig? Krijg je het gevoel dat deze therapeut je iets te bieden heeft? Allemaal heel belangrijke vragen bij het nemen van een besluit om je therapie bij iemand te starten.

Maar misschien begint het wel bij de zoektocht op het internet. Lees goed wat er staat geschreven op de website van een therapeut en luister naar je onderbuikgevoel. Vaak geeft dit gevoel de allerbeste raad.

 

Hartelijke groet! 

Sandra Koedood

 

Voor vragen over dit blog kunt u contact opnemen op 06 26977537 of via het contactformulier.

 

Meer informatie over mijn werkwijze als therapeut? Klik daarvoor hier

 

Commentaren: 0 (Discussie gesloten)
  Er zijn nog geen commentaren.