De wijsheid van het Enneagram

Blog 1: De wijsheid van het Enneagram

Elk mens is blij met iets anders – (Marcus Aurelius, Romeins keizer 121-180)

 

Afgelopen zaterdag ben ik van start gegaan met de jaartraining Enneagram. In een groep van 8 deelnemers gaan we ons richten op 'persoonlijke meesterschap’ door middel van het Enneagram, waarbij het in contact komen met je kern en essentie het thema is waar de training zich op richt.

Mijn persoonlijke motivatie om deel te nemen aan deze training is het versterken van mijn kwaliteiten als mens en het in kunnen zetten van het Enneagram binnen mijn werk als therapeut en coach.

 

Om een beetje een beeld te kunnen vormen van wat het Enneagram is zal ik eerst wat achtergrond informatie geven over het ontstaan en de negen types.

 

Het Enneagram is een figuur dat negen fundamentele persoonlijkheidstypes van de menselijke aard in kaart brengt. Enneagram is afgeleid van het Grieks, negen staat voor ‘ennea’ en ‘grammos’ staat voor figuur. Volgens de overlevering vond het Enneagram zijn oorsprong meer dan 4500 jaar geleden bij de Sarmoeng broeders in Babylon. Daarna is het symbool terug te vinden in verschillende stromingen, religies en werelddelen. Het Enneagram zoals we het nu kennen is afkomstig van de Grieks-Armeense wijsgeer Georgei Gurdjieff (1877-1949), tijdgenoot van Freud. Gurdjieff heeft dit symbool in het westen geintroduceerd. 30 jaar later werd het Enneagram ontwikkeld tot het psychologisch model zoals wij dat nu kennen door Oscar Ichazo, een esoterische leraar uit Bolivia.

 

Het Enneagram kan gebruikt worden als psychologisch model om jezelf en anderen te leren kennen. Het bestaat uit negen persoonlijkheidstypen en laat zien wat onze sterke en zwakke kanten, drijfveren en valkuilen zijn. Het Enneagram gaat ervan uit dat je in essentie één overheersend type bent, daarmee word je geboren en dat bepaalt voor een groot deel hoe je omgaat met relaties en gebeurtenissen in je leven. Als je weet welk type je bent kun je beter begrijpen wat je kwaliteiten en valkuilen zijn, waar je je prettig bij voelt en wat voor jouw type de uitdagingen zijn. Door in eerste instantie in je type te gaan staan kom je bij je persoonlijke kracht en balans. Dat is een mooi en sterk vertrekpunt om de andere types verder te integreren in jezelf, als aanvulling op je oorspronkelijke type.

 

Het is niet mogelijk in dit blog een goed beeld te schetsen van alle types, maar om een idee te krijgen zal ik hieronder een aantal kenmerken beschrijven van de negen types.

 

Type 1: de Hervormer: realistisch, consciëntieus, grondig en principieel

Type 2: de Helper: warm, betrokken, hulpvaardig en verzorgend

Type 3: de Presteerder: energiek, optimistisch, zelfverzekerd en doelgericht

Type 4: de Individualist: gevoelig, warm en scherpzinnig

Type 5: de Onderzoeker: introvert, leergierig, analytisch en inzichtelijk

Type 6: de Loyalist: verantwoordelijk, betwijfelend, betrouwbaar en loyaal

Type 7: de Enthousiasteling: energiek, levendig en optimistisch

Type 8: de Baas: direct, onafhankelijk, zelfverzekerd en beschermend

Type 9: de Vredestichter: ontvankelijk, goedaardig en ondersteunend

 

Op deze eerste dag staat kennismaking met je type centraal. In een groep van 8 deelnemers leren we de verschillende types kennen en delen we persoonlijke verhalen om het eigen type te ontmaskeren. Eerlijk gezegd is het best spannend om op zoek te gaan naar je eigen type. Wat als ik er niet blij mee ben? Wil ik wel het type zijn dat ik ben? Maar het tegendeel gebeurt…. Op deze eerste dag leer ik mijn type kennen: type 4, de Individualist. En vanaf het eerste moment ervaar ik een subtiele verschuiving in mezelf wat ik het best kan omschrijven als ‘thuiskomen’. Het is heerlijk mezelf te herkennen en erkent te weten in hoe ik me diep van binnen voel. Naast dit basistype zijn er nog andere types ‘werkzaam’ in mij, maar mijn grootste drijfveren komen voort uit het type 4.

 

Wat mij het meest raakt op deze dag, is het inzicht dat ieder mens écht verschilt van de ander. Wat voor mij werkt, werkt niet voor mijn buurvrouw en de manier waarop ik mijn keuzes maak verschilt in elk opzicht in de manier waarop mijn buurman dat doet. Dit wist ik al, maar wordt mij vandaag extra duidelijk. Dit neem ik mee naar huis en vanaf vandaag kijk ik met andere ogen naar mensen; iedereen is anders en door dat te begrijpen, ontstaat er extra geduld en minder oordelen naar mezelf en naar de ander toe. Ik kan wel stellen dat deze eerste dag een erg geslaagde dag is. Dat smaakt naar meer!

 

Sandra Koedood

Vaktherapeut – coach – trainer

 

Commentaren: 0 (Discussie gesloten)
    Er zijn nog geen commentaren.